איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטרוויל דני   דודזון יעל   עזר ציון
אוסטרוויל הלנה   הדה אלברט   קובל (ישראלוביץ) מרים מלניה
אוסטרוויל יוסף   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   קלימקר הרי
אוסטרוויל משה מונק   חגין (שוורצבלט) אלכס   רודה אמנון
בן דרור רוזין   טרכטנברג סבינה   רוזנפלד הנרי הרמן
גולדמן (פייבוש) גבריאלה   ישראל (ישראלוביץ) סאלי   רייכהרט (נעים) אסתר
גרינפילד יצחק   לפידות (פרישטק) ביאטריס קוקה