איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אהרון צדוק יהודית   ירושלמי (אנגלברג) יהודית   פישר (גולדשלגר) דורינה
בן משה ונדה   מיכאלי יצחק   פרידמן רחל
בראונשטיין שמואל   מיכאלי (שפירא) סופי תרז   קלנר שלום
גרינוולד אריה   מישקובסקי חנה   קנה (איז'אק) יהודית
דוד דב דובי   משולם ברוך   קרלן (שטיין) גילה
וייס ריכרד   נחמיאס (ניסים) נח   רוזנר נתן
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   סרדן (סיגלר) שרה   שאול (קורן) שרה
יעקובי (עזרא) נאוה   עוזי (סיבהי) סעידה