איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלדוד אליהו   כהן עזרא   פניגשטיין צפורה פלה
גורן (גוטהלף) מרגה   לוי (ויסמן) טוני   צוקר אדי
גרין יעקב   ליבה ברוך   קאהן (איצקוביץ) ורדה
דים יוסף   פולק (סגל) טובה   קראוס משה
דלריאה מנוח   פורטמן זאב ליאו   רוזנבלום זאב זליג ז'ניה
הדר מרדכי חיים   פינס יהודה   רוזנפלד (פלדמן) חנה
ויצמן יצחק   פניגשטיין משה   שפטל (רבינוביץ) פוליה