איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפרת (שילר) מיה   מזרחי (ששון) רינה   רגבי (רוגובסקי) יונתן
בארי (רביע) לבנה אמר   מינקוב (ויסברג) הדסה   רכטר אהרון
גור (גרינפלד) יהויכין   נריה יצחק   רץ (שאנדור אלכסנדר) שמשון
גכטמן גדעון   קולר סאלי זלמן   שינפלד ישראל
ישח גבריאל   רגבי (גלסניק) אסתר