איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   כץ יוסף   פפנהיים יעקב
אהרונסון חיים הורסט   לב אריה   פריטל (פרמולניק) מנחם
אלוג'י אלדד   לביא (הייפרט) נעמי   פרייזלר ליוש משה
אפשטיין דוד   לוי מרדכי   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי
בוכסטר נתן   לויוס (לוין) אספירה פירה   פריימרק ירחמיאל
בטלמן (קורפיסט) סופי   ליבנה (ברסמן) עמנואל   קאופטייל מיקי מנחם
בלנקמן בן ציון בנו   מאירוביץ הילדא   קושניר ישעיהו
גולדברג עמנואל   מאירסון אהרן   קמניצר רוזליה
גורנברג ירחמיאל   מיודובסקי (ילין) מלכה   קרייס אליהו אגון
דויטש סלו   מיט רות   רוט אהרון
הייפרט (באומן) לאה אילזה   מנור (פטר, מונק) יהודה   רוט יעקב
הייפרט מאיר מקס   נוסבאום יצחק   רפפורט ברטה יעל
הייפרט פאול   ניבוד חיים   שביט (פיבישוביץ) גרשון
הייפרט פנחס פאול   סמואל אדית   שטיינברג סלע (לוי) חנה
הלוי (רוזנבלום) רות   סמואל הנס יוחנן   שטיינברג סלע קורט
וולהיים הרמן   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   שטינבך מרים
זוהר (ברייטברט) שלמה   עדן (גוטמן) שולמית שאם   שנק אוסקר
טון (הייפרט) גאולה   פיכמן (קושניר) שחורה    
כהן (פינקוס) אינגה   פפנהיים ביאטה