איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   הס (ניישטיין) צילה   יפה ירחמיאל
אייזן רבקה   וילנר יהודה   יפה (שר) רחל
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   וילנר (וילנאי) יונה זאב   כהן (ענטר) יפה ג'מילה
אפרת (פרוינד) צפורה   וילנר קלרה חיה   כהן משה
בייט ברוך   וילצ'יק וילי   כהן (הקסטר) רחל
בראון בנו   וילצ'יק הוניגסברג (אוניקובר) רות   כהן (יעקובי) שרה
בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   וינלגר (הדר) יהודית   לבה ישראל
ברון אברהם   וינלגר צבי   לביא (מינכהאוזן) גרדה גאולה
ברון רבקה   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   לוין (שינברג) יוליה
גבע (רוזנר) יעל   ורש (טרייהפט) יהודית   לוינסון (פלום) ברטה בתיה
גורן (כהן, צופיה) שפרה   זונדרלינג (בוקשיצקי) רנה   מורטנפלד יחזקאל
גינדי (כדריה) שרה   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   מיט גוטי
גרבובסקי (יצחק) הרברט   זלמנסון (שטיין) יהודית   מיט פנחס
גרינברג (ביצ'יק) רחל   חומה (יוסף) פלורי   מילר (וורנובסקי קוזלובסקי) חיה
דיקמן רות   טוניס שלמה   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה
דשבסקי (וולקוביסקי) אביגיל   טיטלמן חיים   מינכהאוזן מקס מאיר
דשבסקי (זיפקינד) בלה   טיטלמן רבקה   מלכין מיכאל
הוברמן (ציפרשטיין) אסתר   יאבו משה מוסה   מלניק צבי
היינמן גרשון   יעקובי (גרשבנה) שינדל   מצקין (וילנר) חנה אנני
הילמן (פוקס) צביה רחל   יעקובי הלוי ברוך   עינב (וינלגר) גדעון