איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ציגלרויט (קרן) חנה   קרויטרו (קרויטורו) חנה   רייך רבקה
צימלגיסר אשר   קרניאלי (נגלברג) לאה   רייס יוסף
צנזור אלזה עליזה   קרצ'בסקי (כהן) הלן   רינגר יוסף
צנזור אמיל עמנואל   קשת (מונק) שושנה   רינגר מאיר
קאופר שלמה   רגב (גרבטי) מרדכי   רכטמן (יגר) טובה
קבשנבסקי (צלר) הינדה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי   רצון (ג'מיל) טובה
קויפמן ינטה   רוזנמן אריקה   שוורץ (מימון) בלומה
קויפמן שמואל   רוזנמן יצחק   שטינבך משה דב
קומרצ'רו אליהו   רוזנמן (רודיך) רבקה   שטרסלר אהרון
קוצר אריה   רוזנמן שמואל אמיל   שטרסלר יהושע
קורן ישעיהו   רוזנפלד זליג   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי
קירז'נר (הולצברג) רחל   רוזנפלד יוסף   שניידר (קוץ) רבקה
קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   רוזנפלד יחיאל   שניידר (כרפס) רחל
קנה הרי ארי   רוזנפלד (בלקן) רחל   שנק (קבשנבסקי) לינה
קנה (קזאן) מורה מרים   רוזנפלד שרגא   שער (זינר) מרים
קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה   רון (רוזנמן) אברהם   שפירא (מילר) אסתר
קנר אהרון   רון (ורנץ) אליהו   שפירא (הנדלר) חנה
קנר (בלומנר) ברטה   ריבלין ליפא    
קרויטורו מאיר   רייך יהודה