איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ציגלרויט (קרן) חנה   קרויטרו (קרויטורו) חנה   רייך רבקה
צימלגיסר אשר   קרניאלי (נגלברג) לאה   רייס יוסף
צנזור אלזה עליזה   קרצ'בסקי (כהן) הלן   רינגר יוסף
צנזור אמיל עמנואל   קשת (מונק) שושנה   רינגר מאיר
קאופר שלמה   רגב (גרבטי) מרדכי   רכטמן (יגר) טובה
קבשנבסקי (צלר) הינדה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי   רצון (ג'מיל) טובה
קויפמן ינטה   רוזנמן אריקה   שוורץ (מימון) בלומה
קויפמן שמואל   רוזנמן יצחק   שטיין בנימין
קומרצ'רו אליהו   רוזנמן (רודיך) רבקה   שטיין (גולדמן) חנה
קוצר אריה   רוזנמן שמואל אמיל   שטינבך משה דב
קורן ישעיהו   רוזנפלד זליג   שטרסלר אהרון
קירז'נר (הולצברג) רחל   רוזנפלד יוסף   שטרסלר יהושע
קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   רוזנפלד יחיאל   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי
קנה הרי ארי   רוזנפלד (בלקן) רחל   שניידר (קוץ) רבקה
קנה (קזאן) מורה מרים   רוזנפלד שרגא   שניידר (כרפס) רחל
קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה   רון (רוזנמן) אברהם   שנק (קבשנבסקי) לינה
קנר אהרון   רון (ורנץ) אליהו   שער (זינר) מרים
קנר (בלומנר) ברטה   ריבלין ליפא   שפירא (מילר) אסתר
קרויטורו מאיר   רייך יהודה   שפירא (הנדלר) חנה