איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צימלגיסר אשר   קרניאלי (נגלברג) לאה   רינגר יוסף
צנזור אלזה עליזה   קרצ'בסקי (כהן) הלן   רינגר מאיר
צנזור אמיל עמנואל   קשת (מונק) שושנה   רכטמן (יגר) טובה
קאופר שלמה   רגב (גרבטי) מרדכי   רצון (ג'מיל) טובה
קבשנבסקי (צלר) הינדה   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי   שוורץ (מימון) בלומה
קויפמן ינטה   רוזנמן אריקה   שטיין בנימין
קויפמן שמואל   רוזנמן יצחק   שטיין (גולדמן) חנה
קומרצ'רו אליהו   רוזנמן (רודיך) רבקה   שטינבך משה דב
קוצר אריה   רוזנמן שמואל אמיל   שטרסלר אהרון
קורן ישעיהו   רוזנפלד זליג   שטרסלר יהושע
קירז'נר (הולצברג) רחל   רוזנפלד יוסף   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי
קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   רוזנפלד יחיאל   שי דב
קנה הרי ארי   רוזנפלד (בלקן) רחל   שניידר (קוץ) רבקה
קנה (קזאן) מורה מרים   רוזנפלד שרגא   שניידר (כרפס) רחל
קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה   רון (רוזנמן) אברהם   שנק (קבשנבסקי) לינה
קנר אהרון   רון (ורנץ) אליהו   שער (זינר) מרים
קנר (בלומנר) ברטה   ריבלין ליפא   שפירא (מילר) אסתר
קרויטורו מאיר   רייך יהודה   שפירא (הנדלר) חנה
קרויטרו (קרויטורו) חנה   רייך רבקה    
קרניאל (אדלר) עדה   רייס יוסף