איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מונק (פוקס) טרודה   נוסוביץ מרדכי   פירסט (רודנהאוזן) בטי
מונק יהודה   סלע (פרידריך) בת שבע   פירסט קורט
מוסקוביץ זאב   ספקטור חיים   פכט דוד
מוסקוביץ (בליצשטיין) פנינה   ספקטור (בקר) שרה   פכט צבי
מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה   עוג'ן (בארי) אדלה   פכט שפרה
מורגנשטרן חנה   עמית (אמיגה) מנחם   פלג (פכט) אברהם
מילר לייבל אריה   פדרמן דוד   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה
מילר (לנצביצקי) רחל   פדרמן פנינה   פלג (פכט) משה
מימון (מוזלמן) חוה   פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה   פלג (צימלגיסר) קלמן
מימון מנחם מנדל   פולק יוסף   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה
מכניק פנחס   פולק משה   פלד (רוזנפלד) מאיר
מלי (הנדלר) דבורה   פולק (גרוס) רחל   פרוידנטל זאב
מלכין מרדכי   פטר (פינקלשטיין) טובה   פרוידנטל (רייך) טובה
מרגלית (מרגוליס) משה   פידלמן אפרים פישל   פרידריך (פרידהבר) אסתר
מרקוס ברוך ברונו   פידלמן מרדכי מוטי   פרידריך יצחק
מרקוס (פרוס) מרים   פידלמן משה   פרידריך ישעיהו
מרקוס (רפי) רפאל   פידלמן (גוטליב) רחל   צוקר (שרמן) חיה
נגלברג גיזה   פייגלזון ראובן   צוקר יהודה
נגלברג יהושע אוסקר   פינקלשטיין שוהם (קרויטורו) אסתרינה יטי   צוקר יצחק
נווה (שטרסלר) אסתר   פינקלשטיין שוהם יצחק יוז'י   ציגלרויט (קרן) חנה