איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מונק (פוקס) טרודה   נווה (שטרסלר) אסתר   פינקלשטיין שוהם יצחק יוז'י
מונק יהודה   נוסוביץ מרדכי   פירסט (רודנהאוזן) בטי
מוסקוביץ זאב   סלע (פרידריך) בת שבע   פירסט קורט
מוסקוביץ (בליצשטיין) פנינה   ספקטור חיים   פכט דוד
מורגנשטרן (לפצקי, אברהמית) חנה   ספקטור (בקר) שרה   פכט צבי
מורגנשטרן חנה   עוג'ן (בארי) אדלה   פכט שפרה
מילר לייבל אריה   עמית (אמיגה) מנחם   פלג (פכט) אברהם
מילר (לנצביצקי) רחל   פדרמן דוד   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה
מימון (מוזלמן) חוה   פדרמן פנינה   פלג (פכט) משה
מימון מנחם מנדל   פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה   פלג (צימלגיסר) קלמן
מכניק פנחס   פולק יוסף   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה
מלי (הנדלר) דבורה   פולק משה   פלד (רוזנפלד) מאיר
מלכין מרדכי   פולק (גרוס) רחל   פרוידנטל זאב
מרגלית (מרגוליס) משה   פטר (פינקלשטיין) טובה   פרוידנטל (רייך) טובה
מרגריטה מרגלית הנוך   פידלמן אפרים פישל   פרידריך (פרידהבר) אסתר
מרקוס ברוך ברונו   פידלמן מרדכי מוטי   פרידריך יצחק
מרקוס (פרוס) מרים   פידלמן משה   פרידריך ישעיהו
מרקוס (רפי) רפאל   פידלמן (גוטליב) רחל   צוקר (שרמן) חיה
נגלברג גיזה   פייגלזון ראובן   צוקר יהודה
נגלברג יהושע אוסקר   פינקלשטיין שוהם (קרויטורו) אסתרינה יטי   צוקר יצחק