איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
היין צבי   זומרפלד (רוזנבלום) גרדה   כדר אברהם
היין רות   זינר בנימין   כהן דב
הילזנרט ארנון   זינר דוד   כהן עפרה
הילזנרט משה מקס   זינר יעקב   כץ אברהם
הילזנרט שלמה   זינר (קעטבי) יפה   כץ אפרים
הירש משה מרטין   זינר שמריהו מנצור   לדין (נגלברג) הדסה
הירש (הוס) פולה פרלה   זלוטניק יוסף   לוי (כהן) רוזה
הירשברוך (להמן) פרידה   זנדברג יחיאל   לויוס זיגמונד זיגי זאב
הירשברוך פרץ   חסל (לוי) אירנה   לוין (פיין) בתיה
הנדלר (קדישביץ) בתיה   טפר חנה   לוין יחזקאל
הנדלר דוד שלמה   טפר (קליין) חנה   לוין מיכאל
וולפרט אורי הלמוט   יאבו (רוטנברג) דבורה סבינה   לוינשטיין לואיס אשר
וינברג שמעון   יברבוים שמחה   לוינשטיין משה
וינר יהודה   יזרסקי דב   לוינשטיין נפתלי
וינר נחום   ימשון יוסף   לוינשטיין (קאהן) פלורה שמחה
ופסי רפאל   ימשון יצחק   לזנגה מרדכי דב
ורש אליעזר   ימשון (רובינשטיין) שרה   לזנגה (פדר) מרים
זאיק אריה   יעקובי (ורשאואר) הרטה   ליבוביץ צבי הרי
זאיק ברוך   יעקובי וולטר   לימן הרי
זאיק לאה לייקה   יפת סלומון   מדמוני סעדיה