איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדר יחזקאל   בלום (ארטן) אסתר   גוטמן שמואל חיים
אהל מילא   בלומנר דוד   גולדברג (צנג) טובה
אוזי (גנץ) אריה   בלומנר (לם) זיסל   גולדברג צבי
אורן (שטרן) אריה   בלקינד לרמן לאה   גורביץ (גולדברג) שרה
איזנברג (יושפה) פנינה   בן דוד (ארליך) שושנה   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   בן צבי אחזיה   גורנברג (פיינסוד) רחל
אייזן מאיר   בקר אריה   גלזר (זלצמן) צילה
אלוני (דמב) זאב   בקר יעקב   גרינברג ברוך
אלפרין זאב   בקר (סובול) לאה   דויטש (ימשון) אסתר
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בקר משה   דומנייביץ אליעזר
אמיגה אברהם   ברוור אסתר   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   ברוור מנחם   דשבסקי ישראל
ארגוב (מילר) בלה בלהה   ברזילי (פירשט) חיה   האנובר (כהן) רוזה
ארד (רייך) חוה   ברקאי יוספה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה
ארטן יצחק   ג'מיל זכריה   הוכברגר צבי
ארטן (טאמא) שרה   ג'מיל (ימיני) חממה   הולץ משה
אררט (ארטן) ניסן   גבירץ אריה   היין מנשה
בארי אברהם אבי   גבריאלוב דוד   היין צבי
בארי (מרעשלי) גרציה   גבריאלוב שמעון   היין רות
בארי עזרא   גוטמן (כץ) איטה   הילזנרט ארנון