איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדר יחזקאל   בלום (ארטן) אסתר   גוטמן שמואל חיים
אהל מילא   בלומנר דוד   גולדברג (צנג) טובה
אוזי (גנץ) אריה   בלומנר (לם) זיסל   גולדברג צבי
אורון (שטרן) אריה   בלקינד לרמן לאה   גולצמן יוסף
איזנברג (יושפה) פנינה   בן דוד (ארליך) שושנה   גורביץ (גולדברג) שרה
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   בן צבי אחזיה   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה
אייזן מאיר   בקר אריה   גורנברג (פיינסוד) רחל
אלוני (דמב) זאב   בקר יעקב   גלזר (זלצמן) צילה
אלפרין זאב   בקר (סובול) לאה   גרינברג ברוך
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בקר משה   דויטש (ימשון) אסתר
אמיגה אברהם   ברוור אסתר   דומנייביץ אליעזר
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   ברוור מנחם   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה
ארגוב (מילר) בלה בלהה   ברזילי (פירשט) חיה   דימנט (פידלמן) פנינה
ארד (רייך) חוה   ברקאי יוספה   דשבסקי ישראל
ארטן יצחק   ג'מיל זכריה   האנובר (כהן) רוזה
ארטן (טאמא) שרה   ג'מיל (ימיני) חממה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה
אררט (ארטן) ניסן   גבירץ אריה   הוכברגר צבי
בארי אברהם אבי   גבריאלוב דוד   הולץ משה
בארי (מרעשלי) גרציה   גבריאלוב שמעון   היין מנשה
בארי עזרא   גוטמן (כץ) איטה   היין צבי