איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדר יחזקאל   בלום (ארטן) אסתר   גוטמן שמואל חיים
אהל מילא   בלומנר דוד   גולדברג (צנג) טובה
אוזי (גנץ) אריה   בלומנר (לם) זיסל   גולדברג צבי
אורון (שטרן) אריה   בלקינד לרמן לאה   גולצמן יוסף
איזנברג (יושפה) פנינה   בן דוד (ארליך) שושנה   גורביץ (גולדברג) שרה
איזנברג (זמיחובסקי) רחל   בן צבי אחזיה   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה
אייזן מאיר   בקר אריה   גורנברג (פיינסוד) רחל
אלוני (דמב) זאב   בקר יעקב   גלזר (זלצמן) צילה
אלפרין זאב   בקר (סובול) לאה   גרינברג ברוך
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בקר משה   דויטש (ימשון) אסתר
אמיגה אברהם   ברוור אסתר   דויטש אפרים פריץ
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   ברוור מנחם   דומנייביץ אליעזר
ארגוב (מילר) בלה בלהה   ברזילי (פירשט) חיה   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה
ארד (רייך) חוה   ברקאי יוספה   דימנט (פידלמן) פנינה
ארטן יצחק   ג'מיל זכריה   דשבסקי ישראל
ארטן (טאמא) שרה   ג'מיל (ימיני) חממה   האנובר (כהן) רוזה
אררט (ארטן) ניסן   גבירץ אריה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה
בארי אברהם אבי   גבריאלוב דוד   הוכברגר צבי
בארי (מרעשלי) גרציה   גבריאלוב שמעון   הולץ משה
בארי עזרא   גוטמן (כץ) איטה   היין מנשה