איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (אבנד) אלכסנדר   ביגלמן (בזר) צפורה   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אברמוב אברהם   ביקל (צונג) לאה   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אברמוב רחל   ביקל עמנואל   דנציגר קרון יחיאל
אברמוב שלום   ביקל (קרטגנר) שרה   דנציגר קרון יעקב נחום
אברמוב שלמה   בלנקמן (לאונר) אורה   דרוקמן (ארבל) גאולה
אופיר (שטויער) מנחם   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   היין זאב
אזולאי (אברמוב) מלכה   בקר אריה   הירש (טרייזר) לילי
אייזן (גראבויס) אולגה   בקר מנחם   הירש שמעון זיגפריד
איילי (הירשלר) מאיר   בקר פרידה   והב (לאווי) לוי
איתן ריטה   ברינקר אהרון אליעזר   והב שושנה
אלמליח ליאון   גוטמן (רגולסקי) רות   וולשטיין הנס
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   גולדמן יהושע   וייס ארוין ישראל
אפשטיין אהרון ארתור   גולדמן צבי ג'ינגי   וייס טוביה
אפשטיין טובה גרטרוד   גולדמן (שיביץ) צפורה   וייס שרה
אפשטיין מקס מרדכי   גולדנסקי אריה   וינברג אברהם
ארקין (דנציגר) מרים   גוליברודה יוסף   וינטר אברהם
אשל אריה   גורפיין אשר   וינטר חנה
בונדר (דנציגר) יוכבד   גרינוולד (ויסברג) צילה   ויסברג זאב
ביגלמן יצחק   דבליצקי שריה   ויסברג חנה
ביגלמן פרץ   דנציגר אליהו אליאס   וכסלר (לנדקר) סופי