איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (אבנד) אלכסנדר   ביגלמן (בזר) צפורה   דנציגר אליהו אליאס
אברמוב אברהם   ביקל (צונג) לאה   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אברמוב רחל   ביקל עמנואל   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אברמוב שלום   ביקל (קרטגנר) שרה   דנציגר קרון יחיאל
אברמוב שלמה   בלנקמן (לאונר) אורה   דנציגר קרון יעקב נחום
אופיר (שטויער) מנחם   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   דרוקמן (ארבל) גאולה
אזולאי (אברמוב) מלכה   בקר אריה   היין זאב
אייזן (גראבויס) אולגה   בקר מנחם   הירש (טרייזר) לילי
איילי (הירשלר) מאיר   בקר פרידה   הירש שמעון זיגפריד
איתן ריטה   ברינקר אהרון אליעזר   והב (לאווי) לוי
אלמליח ליאון   ברנשטיין אליעזר   והב (השאש) שושנה
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   גוטמן (רגולסקי) רות   וולשטיין הנס
אפשטיין אהרון ארתור   גולדמן יהושע   וייס ארוין ישראל
אפשטיין טובה גרטרוד   גולדמן צבי ג'ינגי   וייס טוביה
אפשטיין מקס מרדכי   גולדמן (שיביץ) צפורה   וייס שרה
ארקין (דנציגר) מרים   גולדנסקי אריה   וינברג אברהם
אשל אריה   גוליברודה יוסף   וינטר אברהם
בונדר (דנציגר) יוכבד   גורפיין אשר   וינטר (טרסטרגר) חנה
ביגלמן יצחק   גרינוולד (ויסברג) צילה   ויסברג זאב
ביגלמן פרץ   דבליצקי שריה   ויסברג (וולקן) חנה