איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (אבנד) אלכסנדר   ביגלמן (בזר) צפורה   דבליצקי שריה
אברמוב אברהם   ביקל (צונג) לאה   דנציגר אליהו אליאס
אברמוב רחל   ביקל עמנואל   דנציגר (פישר) פאולה בלה
אברמוב שלום   ביקל (קרטגנר) שרה   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר
אברמוב שלמה   בלנקמן (לאונר) אורה   דנציגר קרון יחיאל
אופיר (שטויער) מנחם   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   דנציגר קרון יעקב נחום
אזולאי (אברמוב) מלכה   בקר אריה   דרוקמן (ארבל) גאולה
אייזן (גראבויס) אולגה   בקר מנחם   היין זאב
איילי (הירשלר) מאיר   בקר פרידה   הירש (טרייזר) לילי
איתן ריטה   בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   הירש שמעון זיגפריד
אלמליח ליאון   ברינקר אהרון אליעזר   והב (לאווי) לוי
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   ברנשטיין אליעזר   והב (השאש) שושנה
אפשטיין אהרון ארתור   גוטמן (רגולסקי) רות   וולשטיין הנס
אפשטיין טובה גרטרוד   גולדמן יהושע   וייס ארוין ישראל
אפשטיין מקס מרדכי   גולדמן צבי ג'ינגי   וייס טוביה
ארקין (דנציגר) מרים   גולדמן (שיביץ) צפורה   וייס (אורבך) שרה
אשל אריה   גולדנסקי אריה   וינברג אברהם
בונדר (דנציגר) יוכבד   גוליברודה יוסף   וינטר אברהם
ביגלמן יצחק   גורפיין אשר   וינטר (טרסטרגר) חנה
ביגלמן פרץ   גרינוולד (ויסברג) צילה   ויסברג זאב