איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קוסובסקי (וקסמן) צפורה   רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה   רשף (פישר) ברוך
קטוביץ יעקב קובה   רוזנמן אליעזר   רשף (פישר) משה
קטוביץ (הנדלר) רחל   רוזנמן טובה   שוורץ (הולצר) חנה
קימל (פרקס) ברכה ברטה   רוזנמן לוי   שטינברג אריה
קלדרון (חריס) עליזה   רוזנמן עקיבא   שטראוס (רוזנבאום) טרודה
קלורפיין ישראל   רוזנר (יעקובובסקי) לאוני ליבה   שטראוס (יפה) פרידה
רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר   רוזנר רודולף רפאל   שטראוס שלמה קרל
רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה   רויטר ירחמיאל   שינדלר ישעיהו
רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה   רופמן בוריס דב   שינדלר (גולדשטיין) פנינה
רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה   רזי (רוזנברג) זיגי שלמה   שני (שניידר, אלפרין) חנה
רוזנבאום יצחק   רייכהרט אליעזר אריך   שנרפ (רוזנטל) בטי
רוזנבאום מקס   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית   שנרפ שנהב אריה ליאו
רוזנברג (מרגרטה) מיה   ריינגולד חנה   שפי (קוסובסקי) מיה מלכה
רוזנברג פרץ פריץ   ריינגולד משה   שקולניק (לנדה) מרים
רוזנברג שרה   ריכטר (חן) זלדה הרטה   שרצ'יק (קופלר) קלרה
רוזנטהל אלפרד אברהם   רינגר (גוטגולד) שרה