איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לנדה אריה   מרקוביץ מנחם   פוקס (גוטגולד) מלכה
לנדה מנחם   נאירנר צבי   פורטר אלישבע
לנדה (ברלינגר) רחל   נגר (מדמוני) שושנה   פיבך משה
לנדקר יצחק   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה   פיין (אכטמן) צביה
לסט (טינטנער) חנה   נתיב (רוזנברג) שולמית   פיכטלברג אברהם
לסט משה פרידריך   סגל חיים יהודה   פיכטלברג (קוריטובסקי) ברכה ברטה
לרמן (דיסטנפלד) שושנה   סגל רחל   פישר אהרון
לרנר שמשון   סולימן (נגר) מרים מרי   פישר (מילנרסקי) רחל
לשם (טאובה) מרים   סופר (חדיר כדיר) שולמית שולה שמחה   פרידברג (טאו) חוה
מדליה (הולצר) רות   סימנסקי אליהו   פרידברג יוסף וולטר
מדמוני דוד   סימנסקי (טוכמן) קלרה   פרידמן (מרגלית זוסמן) פנינה
מדמוני זכריה   סמואל לודוויג אליעזר   פרנקל (טפר) ריבה
מדמוני מרים   סמולר שמואל   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
מדמוני שלמה   פוטרמן אברהם שלמה   צינדר יעקב
מילמן (פישר) מרים   פוטרמן (בונים) זהבה גולדה   צינדר מקס
מילר (קופרמן) אלקה   פומרנץ מרדכי   צינדר פרידה
מילר ליאון   פופקו בלה ברטה   צליל (קליינמן) אלה
מלכין אלכסנדר   פופקו ברוך   קאהן גבריאל
מלכין יבגניה   פופקו ישראל לולק   קוסובסקי מרדכי
מני רחמים   פופקו ראובן   קוסובסקי עוזי עוזר