איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הולצר רבקה   זיסמן (שמוכר) שושנה   טפר נחום
הושנדר חנה   זלינגר (צוקרמן) אסתר   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה
הושנדר צבי   זלינגר ברכה ברטה   טרויהולד תורן חיים הרברט
היימן הרברט חיים   זלמנסון יהושע זאשה   יואל אפרים תאודור
היימן יעקב הורסט בובי   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   יזרסקי יוסף
היימן קטה קטרינה חנה   זמל חיים היינץ   יזרסקי צבי
המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   חדד צדוק   ימיני מרים
המאירי (קרויטורו) דניאל   חופשי מאיר   ימיני שלום
הנדלמן יצחק   חיימוביץ חיים   יעקובובסקי ראובן רודולף
הס יוסף   חיימוביץ חנה   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק
הרץ (וייס) זהבה   חיימוביץ (רוזנהולץ) רחל   ירושלמי נתן שמואל
וולשטיין (קראוס) קטה   חיימוביץ שמאי   ירושלמי צבי
ויטורז' (קופלוביץ) רחל   חן (פיבך) אסתר   ירושלמי (פלום) צילה סציליה
ויטנברג (הנדקה) חנוך   חן חיים   כדר שלמה
וייס אגוזי (כץ) אדית   חן (קופמן) עקיבא   כהן יואל
וינר (האנובר) סידוניה דוני   חסל גדעון   לבה חיים
וינר רודולף   טובי מרים   לבה מכס מנחם
ולד (שירצקי) חנה אני   טובי שאול   לובלינסקי יצחק
וקסלר שלמה   טורקיה בתיה   לוי (טורקיה) גניה
זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   טפר (שיכמן) איטה רחל   לוין (גראוער) פרידה