איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ סוניה   בנימין נסים   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אוזי (קוסובסקי) צילה   בס (פישר) יוכבד   דורון (שפילר) יואל
אחיעז (ארליך) זאב   ברגמן פנחס   דיסטנפלד דוד
אייכהולץ וילי זאב   ברומברגר משה   דיסטנפלד חיה
איל (שלינגבוים) חיה   גוטגולד יעקב   האן אליהו ארנסט זיגפריד
אילני (ברם) צפורה   גוטגולד צפורה   האן טומס טומי
אנטין (שוובסקי) חנה   גוטסמן מנפרד   האן (גורדון) סוניה
ארליך דב   גולדברג (ארליך) מרים   הברפלד אליעזר לצי
ארליך (גורביץ) לאה   גולדנברג זקה   הברפלד ולריה
ארליך משה   גולדנברג יעקב יאשה   הברפלד חיים
ארליך שלמה   גולדשטיין דב   הדני (דויטש) ארנסט
בוכסטר (סגל) צביה   גולדשטיין יעקב לייב   הולצר מרים
בורוכוביץ שלמה   גולדשטיין לאה זיסל   הולצר פנחס פאול
ביגלאיזן (פוזננסקי) חיה לנה   גולומב בלומה   הולצר רבקה
ביגלאיזן משה   גולומב יונה   הושנדר חנה
ביקל בילה   גוליק אריה   הושנדר צבי
ביקל מאיר   גוליק (ביבר) שרה   היימן הרברט
ביקל נפתלי   גולן (גולדשטיין) שמחה   היימן יעקב הורסט בובי
בן דרור דב   גורדון (שרף, בר און) הני   היימן קטה קטרינה חנה
בן צבי (גולדשטיין) דינה רבקה   גורדון (ולד) רבקה   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם