איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (וולברגר) סוניה   בן חור (מרגלית) שרה   גוליק אריה
אוזי (קוסובסקי) צילה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   גוליק (ביבר) שרה
אחיעז (ארליך) זאב   בן צבי (גולדשטיין) דינה רבקה   גולן (גולדשטיין) שמחה
אייכהולץ וילי זאב   בנימין נסים   גורדון (שרף, בר און) הני
איל (שלינגבוים) חיה   בס (פישר) יוכבד   גורדון (ולד) רבקה
אילני (ברם) צפורה   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אנטין (שוובסקי) חנה   ברגמן פנחס   גרמי אברהם
ארליך דב   ברומברגר משה   גרמי (חזי) רחל
ארליך (גורביץ) לאה   גוזני (גוזובסקי) נח   דורון (שפילר) יואל
ארליך משה   גוטגולד יעקב   דיסטנפלד דוד
ארליך שלמה   גוטגולד צפורה   דיסטנפלד (האקר) חיה
ארנון (ארגר) ישראל   גוטסמן מנפרד   האן אליהו ארנסט זיגפריד
בוכסטר (סגל) צביה   גולדברג (ארליך) מרים   האן טומס טומי
בורוכוביץ שלמה   גולדנברג זקה   האן (גורדון) סוניה
ביגלאיזן (פוזננסקי) חיה לנה   גולדנברג יעקב יאשה   הברפלד אליעזר לצי
ביגלאיזן משה   גולדשטיין דב   הברפלד ולריה
ביקל (אנספלד) בילה   גולדשטיין יעקב לייב   הברפלד חיים
ביקל מאיר   גולדשטיין לאה זיסל   הדני (דויטש) ארנסט
ביקל נפתלי   גולומב בלומה   הולצר מרים
בן דרור דב   גולומב יונה   הולצר פנחס פאול