איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ סוניה   בן צבי (גולדשטיין) דינה רבקה   גורדון (ולד) רבקה
אוזי (קוסובסקי) צילה   בנימין נסים   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אחיעז (ארליך) זאב   בס (פישר) יוכבד   דורון (שפילר) יואל
אייכהולץ וילי זאב   ברגמן פנחס   דיסטנפלד דוד
איל (שלינגבוים) חיה   ברומברגר משה   דיסטנפלד חיה
אילני (ברם) צפורה   גוטגולד יעקב   האן אליהו ארנסט זיגפריד
אנטין (שוובסקי) חנה   גוטגולד צפורה   האן טומס טומי
ארליך דב   גוטסמן מנפרד   האן (גורדון) סוניה
ארליך (גורביץ) לאה   גולדברג (ארליך) מרים   הברפלד אליעזר לצי
ארליך משה   גולדנברג זקה   הברפלד ולריה
ארליך שלמה   גולדנברג יעקב יאשה   הברפלד חיים
ארנון ארגר ישראל   גולדשטיין דב   הדני (דויטש) ארנסט
בוכסטר (סגל) צביה   גולדשטיין יעקב לייב   הולצר מרים
בורוכוביץ שלמה   גולדשטיין לאה זיסל   הולצר פנחס פאול
ביגלאיזן (פוזננסקי) חיה לנה   גולומב בלומה   הולצר רבקה
ביגלאיזן משה   גולומב יונה   הושנדר חנה
ביקל (אנספלד) בילה   גוליק אריה   הושנדר צבי
ביקל מאיר   גוליק (ביבר) שרה   היימן הרברט
ביקל נפתלי   גולן (גולדשטיין) שמחה   היימן יעקב הורסט בובי
בן דרור דב   גורדון (שרף, בר און) הני   היימן קטה קטרינה חנה