איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (וולברגר) סוניה   בן יעקב (מרגלית) שולמית   גוליק (ביבר) שרה
אוזי (קוסובסקי) צילה   בן צבי (גולדשטיין) דינה רבקה   גולן (גולדשטיין) שמחה
אחיעז (ארליך) זאב   בנימין נסים   גורדון (שרף, בר און) הני
אייכהולץ וילי זאב   בס (פישר) יוכבד   גורדון (ולד) רבקה
איל (שלינגבוים) חיה   בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה
אילני (ברם) צפורה   ברגמן פנחס   גרמי אברהם
אנטין (שוובסקי) חנה   ברומברגר משה   גרמי (חזי) רחל
ארליך דב   גוזני (גוזובסקי) נח   דורון (שפילר) יואל
ארליך (גורביץ) לאה   גוטגולד יעקב   דיסטנפלד דוד
ארליך משה   גוטגולד צפורה   דיסטנפלד (האקר) חיה
ארליך שלמה   גוטסמן מנפרד   האן אליהו ארנסט זיגפריד
ארנון (ארגר) ישראל   גולדברג (ארליך) מרים   האן טומס טומי
בוכסטר (סגל) צביה   גולדנברג זקה   האן (גורדון) סוניה
בורוכוביץ שלמה   גולדנברג יעקב יאשה   הברפלד אליעזר לצי
ביגלאיזן (פוזננסקי) חיה לנה   גולדשטיין דב   הברפלד ולריה
ביגלאיזן משה   גולדשטיין יעקב לייב   הברפלד חיים
ביקל (אנספלד) בילה   גולדשטיין לאה זיסל   הדני (דויטש) ארנסט
ביקל מאיר   גולומב בלומה   הולצר מרים
ביקל נפתלי   גולומב יונה   הולצר פנחס פאול
בן דרור דב   גוליק אריה   הולצר רבקה