איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטין (סמית) אן   גרצברג נחום   חוינה יהודה
איזנברג מרדכי   גרשט (בוצ'ן) שרה   חייט חנה
אליזוב בן ציון   דרור פרימן (קורקוס) לאורה   טומשין (בילר) נחמה
אליזוב (שווילי) לובה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   טורקיה משה
אליזוב מיכאל   האנובר הנאור שמואל זיגפריד   טורקיה שלמה
אליזוב משה   הוברמן יוסף   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד
אליזוב פארי   הוניג עמיחי   ימפולר אריה אשר
אליזוב פנחס   הוניג ציונה   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
אליזוב שמואל   הרץ אריה בנדי   יעקובסון (חדד) מזל
אספורמוס אברהם   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי   ישכיל (חדד) שולמית שולה
אספורמוס גרציה   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   כהן עמנואל יוסף
בוטל (חדד) ברכה נדרה   וינברג ישעיהו   כהן (שפילגברג) צפורה
בוטל יחיא זכריה   וינברג נחום   כהן (חדד) שושנה
בורק (רבינוביץ) טובה   ויס (שוורץ) עליזה   לביא (לוי) מנחם
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   וישנבסקי (פירשט) מלכה   לוי ברוך ברונו
בילר בלהה   וקסלר אסתר   לוי (מאי) חנה
בלומברג (פלדמן) רחל רוזלינד   וקסלר יהושע   לוי (גולדשמיט) פרידה
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   זהבי צבי   לוי קוברסי יצחק
ברניצקי ריטה רחל   חדד (ברזילי) חיים   לוין יצחק
גולצמן (מלוצקר) צפורה   חדד (מחפוד) שרה זירה   מדליה חנה