איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטין (סמית) אן   גרצברג נחום   חוינה יהודה
איזנברג מרדכי   גרשט (בוצ'ן) שרה   חייט חנה
אליזוב בן ציון   דרור פרימן (קורקוס) לאורה   טומשין (בילר) נחמה
אליזוב (שווילי) לובה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   טורקיה שלמה
אליזוב מיכאל   האנובר הנאור שמואל זיגפריד   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד
אליזוב משה   הוברמן יוסף   ימפולר אריה אשר
אליזוב פארי   הוניג עמיחי   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
אליזוב פנחס   הוניג ציונה   יעקובסון (חדד) מזל
אליזוב שמואל   הרץ אריה בנדי   ישכיל (חדד) שולמית שולה
אספורמוס אברהם   וילסון (פלדמן) שולמית שירלי   כהן עמנואל יוסף
אספורמוס גרציה   וילקנסקי (קורנדרקסלר רוטשטיין) יהודית   כהן (שפילגברג) צפורה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   וינברג ישעיהו   כהן (חדד) שושנה
בוטל יחיא זכריה   וינברג נחום   לביא (לוי) מנחם
בורק (רבינוביץ) טובה   ויס (שוורץ) עליזה   לוי ברוך ברונו
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   וישנבסקי (פירשט) מלכה   לוי (מאי) חנה
בילר בלהה   וקסלר אסתר   לוי (גולדשמיט) פרידה
בלומברג (פלדמן) רחל רוזלינד   וקסלר יהושע   לוי קוברסי יצחק
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   זהבי צבי   לוין יצחק
ברניצקי ריטה רחל   חדד (ברזילי) חיים   מדליה חנה
גולצמן (מלוצקר) צפורה   חדד (מחפוד) שרה זירה   מורן (קראוזמן) צפורה