איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלאו ראובן ארנסט   כדר יוסף   פירסט אברהם
גולי (מסעוד) מרים   לזובסקי יוסף   פירסט (קאהן) חוה אנה
גולי שלום   לזובסקי (וולינסקי) שפרה   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה
גיבשטיין יהושע   מאירי (מינכהאוזן) נפתלי   קובובי (קובוביצקי) שאול
דה סואן יעקב יאפ   סופר יצחק   קובוביצקי יהודית
וילף (בלום) רחל   פופקו אריה   רבינוביץ שמואל
וקסלר אפרים פישל   פופקו רייזל רשה   שובינסקי יצחק
זלינגר ישראל איזי   פיאלקוב משה   שוסטר (קליבנסקי) רחל