איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורמן אמנון פיליפ   טוביה (סיבהי) שמחה   פורמן (קפליוק) אהובה
אלבר (ברגר) גרשון   יברבוים מרדכי   פורמן משה
בלגודטני לאה   כהן קגן מרדכי   צ'רקס אלימלך
גורליק אהרון   לוי שלום   צארום שמואל
גורליק (וינקוסקיה) שרה   מדמוני (יהוד) יונה   ציפריס רבקה
גרובס (פירסט) טובה   מינקוב יעקב   צלליכין (סימן טוב) מונה
דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   מינקוב רשה   קטוביץ יהודה דודי
זילברשטיין יהודה   מלמד מרדכי   רבינוביץ משה קופמן
חומה אליהו (אלי) משה   סיבהי זכריה   רוט אוריאל
חיריק (חג'בי) מרים   סיבהי שלום   רטנר (וולובלסקי) הניה
חיריק שלום   סימן טוב אברהם אלברט   רטנר מאיר
חסון (סיבהי) שרה   סימן טוב רפאל   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה