איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   מילמן ישראל
אברמזון (כהן קגן) אידה   חיון יעקב   מילמן שמואל שמוליק
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   יגר מנחם אדמונד   מלמד (קויפמן) חנה
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ישעיהו ישראל   משיח (מלכין) ליליה
ארנון (כהן עיראקי) משה   כהן אברהם   סיבהי (חג'בי) נדרה מאירה
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   כהן (לוי) אדלה   פלסר צבי
בלכר סנדר   כהן (עראקי) חבקוק   צ'רנוב חיה
בלכר (מייבלום) פנינה   כהן (כהן עראקי) שלום   צלניקר (קפלן) צפורה
בן ארצי (תורכי) משה   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה   קארש בן ציון
בסקינד (פינלט) טובה   כהן עיראקי אהרון   רוטשילד אורי
גבין משה   כהן עראקי יוסף   שער סעדיה
גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   כהן קגן (ריבקינד) פסיה   שרפהרץ מאיר
גלוברמן סנדר   לוי שאקי (כהן) צביה   תורן (הלוי) רחל שלי
דואק נסים   לוין (לביאנט) אולגה    
ויטורז' משה   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה