איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   ויטורז' משה   מילמן ישראל
אברמזון (כהן קגן) אידה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   מילמן שמואל שמוליק
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   חיון יעקב   מלמד (קויפמן) חנה
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   יגר מנחם אדמונד   משיח (מלכין) ליליה
ארנון (כהן עיראקי) משה   ישעיהו ישראל   סיבהי (חג'בי) נדרה מאירה
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   כהן אברהם   פלסר צבי
בלכר סנדר   כהן (לוי) אדלה   צ'רנוב חיה
בלכר (מייבלום) פנינה   כהן (עראקי) חבקוק   צלניקר (קפלן) צפורה
בן ארצי (תורכי) משה   כהן עיראקי אהרון   קארש בן ציון
בסקינד (פינלט) טובה   כהן עראקי יוסף   רוטשילד אורי
גבין משה   כהן קגן (ריבקינד) פסיה   שרפהרץ מאיר
גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   לוי שאקי (כהן) צביה   תורן (הלוי) רחל שלי
גלוברמן סנדר   לוין (לבינט) אולגה    
דואק נסים   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה