איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   ויטורז' משה   לוין (לביאנט) אולגה
אברמזון (כהן קגן) אידה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   חיון יעקב   מילמן ישראל
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   יגר מנחם אדמונד   מילמן שמואל שמוליק
ארנון (כהן עיראקי) משה   ישעיהו ישראל   מלמד (קויפמן) חנה
בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   כהן אברהם   משיח (מלכין) ליליה
בלכר סנדר   כהן (לוי) אדלה   סיבהי (חג'בי) נדרה מאירה
בלכר (מייבלום) פנינה   כהן (עראקי) חבקוק   פלסר צבי
בן ארצי (תורכי) משה   כהן (כהן עראקי) שלום   צ'רנוב חיה
בסקינד (פינלט) טובה   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה   צלניקר (קפלן) צפורה
גבין משה   כהן עיראקי אהרון   קארש בן ציון
גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   כהן עראקי יוסף   רוטשילד אורי
גלוברמן סנדר   כהן קגן (ריבקינד) פסיה   שרפהרץ מאיר
דואק נסים   לוי שאקי (כהן) צביה   תורן (הלוי) רחל שלי