איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בלייר זונדל   לוי יצחק
אניב (אנוקוב) לוי   בן-בסט בנימין   לוי (גנני) משה
אפרים שאול   ויס משה ברוך   לוי (גנני) שאול
ביאזי (לוי) בתיה   לוי (סיסרו) גרציה   רוזנמן (סגל) פנינה