איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ריגלר) צפורה   בן-בסט בנימין   לוי (גנני) משה
אניב (אנוקוב) לוי   ויס משה ברוך   לוי (גנני) שאול
אפרים שאול   כהן (כגן) שלמה   רוזנמן (סגל) פנינה
ביאזי (לוי) בתיה   לוי (סיסרו) גרציה    
בלייר זונדל   לוי יצחק