איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן גרשון   גלובצ'יק משה שמואל   פופקו זליג
אייזן יוסף   גלובצ'יק נחמן   פופקו (שפר) לאה
אייזן פישל פליקס   גלובצ'יק רחל   פישמן (גלובצ'יק) בתיה
אייזן רבקה   הרשקוביץ שמעון   פריאלניק (שרמף) מרים
ארבל (סגלוב) עלי   יושע חיים   רוזנמן דוד
ברניצקי (חזין) שרה   כהן שרה   שאלתיאל מריוס מאיר
ברנפלד סטפה   כספי דוד יעקב   שמש יצחק
גוטרמן יואל   לוין (פופקו) שרה   שפר (פופקו) אלימלך
גיסין (פופקו) צביה   מזובסקי גרונה    
גלובצ'יק חנינא   מזובסקי משה נתן