איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קמפינסקי חיים   רויטמן יצחק   שטינמן דוד
קמפינסקי לאה   רזניק פרץ   שטינמן ישראל
קמפינסקי משה   רייטר (הימן) מלכה   שטינמן (רוזנברג) לאה
קרון דב   רפפורט בנימין   שטינמן מיכאל
קרון ריטה   שוקלר ראובן   שילה שמואל
קרון שמואל דב   שטינברג אברהם   שליט דב
קריינין אברהם   שטינברג משה   שמשלביץ שלמה
ראש אסתר   שטינברג שרה   שריג (פלנר) רותי
ראש זלמן   שטינמן אבא נתן   שרמן משה
רוזנשטיין יהודה   שטינמן אברהם   תפוח משה
רויטמן חנה   שטינמן אהרון   תפוח שרה