איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קמפינסקי משה   רייטר (הימן) מלכה   שטינמן ישראל
קרון דב   רפפורט בנימין   שטינמן (רוזנברג) לאה
קרון ריטה   שוקלר ראובן   שטינמן מיכאל
קרון שמואל דב   שטינברג אברהם   שילה שמואל
ראש אסתר   שטינברג משה   שליט דב
ראש זלמן   שטינברג שרה   שמשלביץ שלמה
רוזנשטיין יהודה   שטינמן אבא נתן   שריג (פלנר) רותי
רויטמן חנה   שטינמן אברהם   שרמן משה
רויטמן יצחק   שטינמן אהרון   תפוח משה
רזניק פרץ   שטינמן דוד   תפוח שרה