איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טנדטניק גאולה   סוסלינסקי שאול   פרלמן אסתר
טנדטניק מאיר   סיבהי יוסף   פרלמן יחיאל
יוחמוביץ אסתר   סנדזר רחל   פרלמן יעקב
יעקובוביץ לאה   סנדזר שלמה   פרלמן מרדכי
יעקובוביץ מיכאל   סנדזר שרה   פרלמן משה
יעקובוביץ פרידה   פומרנץ יוסף   פרלמן ריזל
כסה (קוסוי) יונה   פישביין דב   פרפרי שבתאי
כצלר (וינברג) ניוטה חנה   פישצלסקי אסתר   ציפינוק לאה
לוין זאב   פישצלסקי נח   צלניקר שלום מאיר
לוין חסיה   פישצלסקי פרומה   קובל (סוסלינסקי) עדה
לוין צבי חיים   פישצלסקי צפורה   קוהוסוב אהרון
ליבוביץ שלמה   פלץ פנינה   קוהוסוב זהבה
ליכטנשטיין חיים ישראל   פנגרות מרדכי   קוהוסוב יוסף
מוגנשטרן תמרה   פרום חנה רבקה   קוהוסוב רבקה
מודריקמן משה   פרום יחיאל   קופרשטיין אברהם
מודריקמן רבקה   פרום שושנה   קופרשטיין חנה
מורגנשטרן יהושע   פרידמן צבי   קופרשטיין יונה
סגל שמואל   פרידר דב   קופרשטיין מרים
סולומונוביץ ישראל צבי   פרידר מרים   קופרשטיין רות
סוסלינסקי חנקה   פרלמן אהרון   קמפינסקי חיים