איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טנדטניק גאולה   סוסלינסקי שאול   פרלמן אהרון
טנדטניק מאיר   סיבהי יוסף   פרלמן אסתר
יוחמוביץ אסתר   סנדזר רחל   פרלמן יחיאל
יעקובוביץ לאה   סנדזר שלמה   פרלמן יעקב
יעקובוביץ מיכאל   סנדזר שרה   פרלמן מרדכי
יעקובוביץ פרידה   פולשטינסקי לאה   פרלמן משה
כסה (קוסוי) יונה   פומרנץ יוסף   פרלמן ריזל
כצלר (וינברג) ניוטה חנה   פישביין דב   פרפרי שבתאי
לוין זאב   פישצלסקי אסתר   ציפינוק לאה
לוין חסיה   פישצלסקי נח   צלניקר שלום מאיר
לוין צבי חיים   פישצלסקי פרומה   קובל (סוסלינסקי) עדה
ליבוביץ שלמה   פישצלסקי צפורה   קוהוסוב אהרון
ליכטנשטיין חיים ישראל   פלץ פנינה   קוהוסוב זהבה
מוגנשטרן תמרה   פנגרות מרדכי   קוהוסוב יוסף
מודריקמן משה   פרום חנה רבקה   קוהוסוב רבקה
מודריקמן רבקה   פרום יחיאל   קופרשטיין אברהם
מורגנשטרן יהושע   פרום שושנה   קופרשטיין חנה
סגל שמואל   פרידמן צבי   קופרשטיין יונה
סולומונוביץ ישראל צבי   פרידר דב   קופרשטיין מרים
סוסלינסקי חנקה   פרידר מרים   קופרשטיין רות