איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן (קמיניצקי) יוסף   גוטמן מרדכי   ויזנסקי יעקב
אברמסון אברהם ראובן   גולדוסר גניה   ויזנסקי שרה
אוקסמן רפאל   גורביץ אהרון   וינברג אלחנן
אפלבוים (בנימיני) חנה   גורביץ אליהו   וינברג זלה
בוקס מיכאל   גורביץ ברינה   וינברג חיים
בורשטין (שטינמן) פרחיה   גורביץ חנה   וינברג יעקב
ביברמן ישראל   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   וינברג משה
ביגלמן יצחק   גנין (סוסלינסקי) רחל   וינברג (כהן) שמחה זימל
ביגלמן משה   גניסוצקי זאב   ולרויק יחיאל
ביגלמן נחמה   גניסוצקי יפה   ולרויק נחמה
ביגלמן שלמה   גשרי משה   ולרויק רבקה
ביסלוביץ יהודה   דומנוביץ לאה   זוסמן (הרמן) יהודית
בכרך מרדכי   דומנוביץ משה   זוסמנוביץ ברוך
בנימיני נסים   הדני (דויטש) יוחנן   זוסמנוביץ יוסף
בנימיני ראובן   הורוביץ הר ציון אליהו   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
בקר (הימן) אהובה   הימן אברהם   זילברמן יהושע טוביה
ברודה זליג   הימן משה   זילברשטיין שלמה
גודני בלומה   הרמן דוד   זרקובסקי שמחה
גודני חסידה   הרמן (שקולר) שרה   חשביה (סוסלינסקי) דינה
גודני נתן   וידוקלר משה   טומקין ישראל