איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מלה   בן יעקב (דייפט) מרים מירה   הראל (שלוסברג) יוסף
אהרונסון (קוזי) מאירה   בנימיני יהונתן נתן   וולפנזון דוד
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברואר יוסף   וולפנזון (ברקוביץ) רעיה
אופנהיים טניה   ברודט יוסף אליעזר   וייסברוד (פרנקל) רבקה
אופנהיים יוסף   ברס (לחמן) טובה   וילנר אלטס
אופנהיים שמואל צבי   ברק (ראש) רחל   וילנר טובה
אורבך חיים   ברקוביץ ראובן   וינר יעקב
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   וינר שבע
אלישיב (יולישב) ברטה   גוטרמן (רטנר) דבורה   ויס יצחק
אניספלד צבי הירש   גורפינקיל יוסף   ויס שושנה
אס (דויטש) שרה   גינגולד חיה   ולד חיה
בובשובר אברהם אברשה   גינגולד יסקה   ולד שמואל
בובשובר (כהן) מרים   גינגולד צבי   ורשבסקי טוביה דוד
בובשובר ראובן רובה   גלוזמן (ארביטמן) סימה   ורשבסקי רחל
בובשובר שמואל   גריגולד יוסף   ורשבסקי שרה לאה
בומקולר שמחה   גרשוני (ברגר) שרה סוניה   זוסמן (מליבסקי) אינה
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   דויטש צפורה   זוסמן לאה
ביבר מאיר אליהו   הוכמן מרדכי   זוסמן ליאו
בלגודטני בנימין   הנדלר חיים   זלינגר שמואל
בן אליעזר אסתר   הראל (ויס) יהודה   חוברה איטה