איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (גימנייר) מלה   בן יעקב (דייפט) מרים מירה   הנדלר חיים
אהרונסון (קוזי) מאירה   בנימיני יהונתן נתן   הראל (ויס) יהודה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   ברואר יוסף   הראל (שלוסברג) יוסף
אופנהיים טניה   ברודט יוסף אליעזר   וולפנזון דוד
אופנהיים יוסף   ברס (לחמן) טובה   וולפנזון (ברקוביץ) רעיה
אופנהיים שמואל צבי   ברק (ראש) רחל   וייסברוד (פרנקל) רבקה
אורבך חיים   ברקוביץ ראובן   וילנר אלטס
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   וילנר טובה
אלישיב (לוי) ברטה   גוטרמן (רטנר) דבורה   וינר יעקב
אניספלד צבי הירש   גורפינקיל יוסף   וינר שבע
אס (דויטש) שרה   גינגולד חיה   ויס יצחק
בובשובר אברהם אברשה   גינגולד יסקה   ויס (גולדברג) שושנה
בובשובר (כהן) מרים   גינגולד צבי   ולד חיה
בובשובר ראובן רובה   גינצבורג (גינזבורג) זאב   ולד שמואל
בובשובר שמואל   גלוזמן (ארביטמן) סימה   ורשבסקי טוביה דוד
בומקולר שמחה   גריגולד יוסף   ורשבסקי רחל
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   גרשוני (ברגר) שרה סוניה   ורשבסקי שרה לאה
ביבר מאיר אליהו   דויטש צפורה   זוסמן (מליבסקי) אינה
בלגודטני בנימין   הוכמן מרדכי   זוסמן לאה
בן אליעזר אסתר   הלפרין יוסף   זוסמן ליאו