איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   הולץ (זרחוביץ) בתיה   מינקוב מיכאל
אלוני (דובין) דב   וינברג משה   מלכוב (רבינוביץ) נחה
אלוני (בוברובסקי) לאה   וינדמן אסתר   מרגלית (ינובסקי) שולמית
אקוה (ג'דה) שרה   וינדמן משה   סגיס יהודה
ארליך יוסף   ויניק (גולדברג) מרים   סטרוד יעקב
ארליך יפה גניה   ולד חיים   פלוטניק דוד
ארליך נח נחום   ז'בוטינסקי משה   פלוטניק לאה
בורשטיין מרדכי   זרחוביץ יעקב קופל   פלוטקין (קירז'נר) רבקה
בן ברוך צבי   זרחוביץ נחמה   פלץ משה
בן שחר (משתילים) זאב   זרחוביץ שאול   פרומקיס אריה
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   טורצקי (רבינוביץ) חנה   פרידמן פנחס
בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   טיכמן יהודה   פרנקל אהרון
בן שחר (משתילים) שאול   ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   פרנקל נתנאל סני
ברוש (בורשטיין) נחמיה   יפה רפאל   צלליכין (ויגודסקי) שושנה
ברס (פנטילט) חיה   יפה תמה   קישיוב יוחנן
גוטמן יהודה   כהן (סלמה) חיים   קנטר ישעיהו
גולינקין (מארקובה) חנה ניוניה   כהנובסקי (ינובסקי) יוכבד   קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה
גולינקין מרדכי   לוין (כהאן) חנה   רבינוביץ אברהם יצחק
דוד (קירז'נר) שולמית   מוקטל אברהם   רבינוביץ אהרון
דרוקמן משה   מוקטל (אלבוקרק) ריינה   רבינוביץ אריה