איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   גולדברג (פינס) רשל רחל   מזל אליעזר
אלוני (דובינה) דוד   גולדשמיט יוסף   מזרחי זכריה
אלטר פנחס   הרשקוביץ (זרחוביץ) פרידה   מילמן אבא
אסא סנטו   ווטרמן אליהו   נחמוני (שמוץ) אליקום
בירנבוים יוסף   ווטרמן (סימון) בטסי בתיה   נחמוני (וולמן) יהודית
בלבן אליעזר   וינברג אריה   נתניהו בן ציון
בלוך אברהם   ולד יחיאל   פישר משה
בלומברג אריה   ושיץ אפרים   פלבסקי דוד
בלומברג דב   זלצר יחיאל   פלדמן (בלומברג) חיה
בלומברג דוד   ידלין נפתלי   פלדמן שמריהו סידני
בלומברג לאה   ידלין רחל   פרוסקובר (ברמן) מרים
בלומברג מאיר   יושע שמואל   פרידברג צבי
בלומברג צבי   ינובסקי ידידיה   צפרוני (צפלביץ') גבריאל
בן ברוך טוביה   יעקבסון תמה   קמפינסקי שמעון
בן יעקב (שוסטר) מאיר   יצחקי ישראל   קפלון (קריצ'בסקי) פנינה
בן עוזיאל ניסים   כרמי נתן   קפלן הלוי אליהו
בסקינד זאב   לויטה אליהו   רוגובסקי משה
גוטמן יצחק ניסן   ליבונטין משה   רון שולמית
גוטמן (דיניץ) רחל   לינדן (בלומברג) אהובה   רייזברג משה
גולדברג בנימין זאב   לינדן יעקב   רייספלד (לבונטין) אלה