איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי מרדכי יעקב   וינר ישעיהו   פומרוק משה
בן דוד (לויתיאן) אסתר   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר   פיס דוד
בן דוד (דוכובני) יצחק   זיו (זיבל) משה   פלוטניק יצחק
בר דיין (זוסמן) דבורה   מוזס משה   פפירמייסטר שמעון
גפן יוסף   מימון דב בוריס   קזושנר (אופנגל) רבקה
וינר אברהם   מרגלית דוד