איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביליסטוצקי לאה   נימקובסקי זלמן   קוזי יוסף נחום
בילסטוצקי לאה   פוסוסורסקי (חן טוב) חנה   קירז'נר (מוגילבסקי) גניה
טלר (חן טוב) חיה   פינקלשטין נחום