איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דה-סואן (אדמוב) שולמית   ליטבק יעקב   קולדין צבי
דוברובסקי מרדכי   למישוב אסתר   קושניר שמואל
וינדמן זאב ולודיה   למישוב משה   קפלון יעקב
ויצמן יחיאל   למישוב צבי   קפלון ירוחם
חרובי (בוקסר) שמואל   מקלר (קולדין) רחל   קפלון (בלקובסקי) רייזיל שושנה
טרטקוב משה   עזרוני (קפלון) שרה   קפלון שמואל
יעקובי (מוגילבסקי) רחל   ציבלין פלוא   שפירא צבי
ליברמן חיים   קולדין אברהם    
ליברמן רחל   קולדין אליהו