איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב משה   זר ציון (כרמין, זיצר) נחמה   מלין שלמה
בורשטיין מנחם מן   חובב (ויליניץ) מאיר   מלמד (גורביץ) חסיה
גורה (פקר) שושנה   חובב (ויליניץ) צבי   סדומסקי נחום
דודס (ויליניץ) חנה   חרש אליהו   סולימן (קצין) רינה
ויליניץ פנינה פניה   חרש ראובן   פינשטיין (אהרונוביץ) דורה
ויליניץ שלמה   טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה   קיפניס לוין
ויליניץ חובב נתן   טרויבה צבי   שורר חיים
וינברג יהודה לואי   מוגילבסקי סלבה תהילה   שמואלי (פלחוביץ) שמואל
וישנבסקי מאיר   מלין (גולודץ) מושה   שניפר נתן
זילברמן שרינה שיינדל   מלין משה