איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב משה   זר ציון (כרמין, זיצר) נחמה   מלין משה
בורשטיין מנחם מן   חובב (ויליניץ) מאיר   מלין שלמה
גורה (פקר) שושנה   חובב (ויליניץ) צבי   מלמד (גורביץ) חסיה
דודס (ויליניץ) חנה   חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   סדומסקי נחום
ויליניץ פנינה פניה   חרש אליהו   סולימן (קצין) רינה
ויליניץ שלמה   חרש ראובן   פינשטיין (אהרונוביץ) דורה
ויליניץ חובב נתן   טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה   קיפניס לוין
וינברג יהודה לואי   טרויבה צבי   שורר חיים
וישנבסקי מאיר   מוגילבסקי סלבה תהילה   שמואלי (פלחוביץ) שמואל
זילברמן שרינה שיינדל   מלין (גולודץ) מושה   שניפר נתן