איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   גרינבלט (אברבנאל) דבורה   עומסי (בן שלום) עובדיה
אולשן (אולשנסקי) יצחק   גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   עומסי שלום
אושדי (בן שלום) חיים   דמול אברהם   קרצ'בסקי (אהרוני) שרה
אקוה (בן סעדיה) זכריה   הורביץ הרצל   רצון בדרה
בונדר אליהו   הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   רצון זכריה
בונדר ברינה ברוריה   ווג'ים (רצון) ברכה   רצון (בן זכריה) משה
בעדני (בן יוסף) עמרם   חסן שושנה   רצון שלום
גדסי (בן ראובן) אפרים   חסן (שובלי) שלום   רצון שלמה
גדסי (בן אפרים) חיים   יעקב בן זכריה   שובלי אמאן
גדסי יששכר   יעקבסון משה   שובלי חנה
גדסי (משולם) מרים   לבוק זליג   שובלי (ישועה) לאה
גדסי נפתלי   ליבני (ברזובסקי) יוסף   שובלי (בן שלום) משה
גדסי (בן אפרים) סעדיה   ליבני (ברויזמן, ברזובסקי) שרה עמליה   שובלי (בן שלמה) סעדיה
גדסי רומיה   מזרחי מנחם   שובלי שמעון
גורה משה   מזרחי (בן זכריה) מנחם   שרעבי (בן יפת) יוסף
גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   מלמד יוסף   שרעבי (בן סעדיה) נתן
גפלא אסתר   מנחם בן זכריה   שרעבי (גדסי) רחל
גפלה סעודה   משאט (רצון) אסתר   שרעבי (רצון) רחל
גרינבלט דב   עומסי (ג'מילי) לאה   שרעבי (בן יואש) שלום