איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפשטיין דב   ליבונטין משולם   פקולה נתן
בונדר לוי יצחק   לנדוי שמואל   קורזאן (קורסן, גורסן) סעדיה
בלובשטיין (בלוישטיין) משה   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה   קרון אהרון
בק (צדיק) מרים   סגל בנימין זוסמן שמעון   קרון לובה אהובה
הלוי (גילביץ) אברהם   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה   ריבקס מנשה
הלוי בנימין   סעדיה שלמה   שורץ צבי
טולקובסקי שמואל   פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה    
לובמן (לאומברג) זינה   פולני (לוית) מרים