איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקוה (עוקשי) שרה   הופנקו משה   מירנסקי צביה
בוטל זכריה   וילסון אברהם אייבי   מירנסקי קופיל אורי
ברויטמן (וילסון) צפורה   וילסון (שצגלוויצקי) טובה   סגלוב מרדכי
בשארי יונה   וילסון יעקב ג'ק   פזנר (אברהם, יוכבדזון) חנניה
בשארי סעדיה   וילסון שושנה ג'ני   פינברג דניאל
בשארי (דמארי) סעידה   ויסבורד (וילסון) שרה   קליין יוסף
גרשונוביץ חיים   טביב (שרעבי) שולמית סלמה   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה
גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   לוין מאיר