איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   יעקובי (רביוב) רוזה   קרוין צביטלה
בוסל חיותה   לוין סמואל   רטנר אלכסנדר
בוסל יוסף   נימקובסקי זינה   רטנר שמעון יהודה
גוטהילף שלמה   סיטקוב יששכר   שניפר (כהן) חנה בתיה
טויבר נחמן   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה   שניפר צבי
ייבין ניסן   קליביצקי שאול זאב    
יעקובי בן ציון   קרוין אברהם