איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   גלוסקין וילה   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה
אברמסון יעקב   גלוסקין זאב   מילר (הירש) בתיה
אקוה (אכואע) דוד   גפן דב   מילר נחום
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   דשבסקי יואל   עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא
בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   פולני (רון) יהודה
בכר (מילר) מרים   ויניק מאיר   פינשטיין חינקה רייזל
בנינסון (לוין) יהודית   וינר (מילר) אסתר העטיל   פינשטיין יעקב ישראל
בנינסון יהושע דב   ויסמן (בנינסון) בלה   פינשטיין עמינדב
בנינסון יצחק   ויסמן (בנינסון) רוחמה   קרנץ (מילר) בלומה
בנינסון עמנואל   זיגר סמי שמואל   רגבי (רוגובסקי) מרדכי
בסקינד יעקב   טרויבה רחל   ריכטר (ריכטער) מתתיהו
גינזבורג (ברלין) בלה   ליפשיץ חיים   שיף מאיר