איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה יהושע   ליבונטין אליהו   נחמיאס (שולמן) צפורה
אנטין יהושע   ליפשיץ שלמה לייב   קוטלובסקי שלמה זלמן
ברויזמן יעקב אשר   מינץ (הוברבנד) חיה פייגה   רבינוביץ יוסף
הורביץ (ליבונטין) פנינה   מינץ יעקב דוד   רבינוביץ שרה
חדג'י קלרה   מלין (גרוס) מינה   רוחימוביץ ברכה בוניה