איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירגר יצחק   חינקין (חנקין) יחזקאל   מוסאל (קינדיל) תמר
גולני (זייד) שולמית   ליבונטין (הכהן) צפורה פייגה   מזובר מרדכי
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   ליפקין משה   מזובר (אברמוביץ) פיגה צפורה
גפני (מזובר) רבקה   מוסאל אברהם   מזרחי (משראקי) שלום
גרינברג נחום   מוסאל יוסף   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה
גרינברג שפרה שפרינצה   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב   מרגולין אסתר
וילבוש (וילבושביץ) נחום   מוסאל יצחק   פקולה (גרינברג) רחל
זמסקי תנחום נתן   מוסאל (דהרי) צביה   קלימקר דב
חינקין (בלומין) חיה שרה   מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה   שורץ (קלימקר) רחל