איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   ויצברד אליקים   סולימן מזל
אביוב נפתלי   כהנסקי יהושע יעקב   עוקשי סעדיה סעיד
דימנט אברהם יוסף   כהנסקי (אברמסון) שיינע   פרבר מארק מרדכי
דימנט נחמה   סולימן יצחק