איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הירשפלד (קרישבסקי) ברכה   עוקשי (כהן) נעמה נעמי   קלס פיגה
בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1847
הרשקוביץ ברוך   פרידמן (גרוסמן) חיה שושי   קלס פיגה
הורים: חיים, שרה לאה; לידה: 1900
זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   קלס (לואיס) אריה ליב   קלס שרה לאה
מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   קלס חיים    
ניסים אפרים   קלס מנחם מנדל