איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר (ניימן) רחל   מזרחי יוסף בושרי   סלומון זליג
באשר חנה חנום   מזרחי רחל   פישר (ניימן) שרה חנה
באשר (אפרים) ניסים   מירוני (מירנסקי) משה   פניק (ניימן) מרים
בן ארי (ציגלרויט) טובה-גיסה   מירנסקי חנה אדילה   ציגלרויט (טפר) הניה
בן הלל (ניימן) גולדה   ניימן אסתר   ציגלרויט יעקב לייב
כהן (בן הלל) חנה   ניימן ישראל   ציגלרויט משה