איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   גינזבורג (שפירא) אסתר   לוין (קפלן) בתיה גולדי
ברס (מילר) לאה   גינזבורג (דובנוב) צפורה   ליפשיץ (גורדון) בתיה
ברשבסקי שלמה   דיקלמן איטה   לישנסקי יוסף
גורדון אברהם זאב   טוליפמן אלכסנדר זלקינד   מדליה (שפרן) ליבה
גורדון אריה לייב   טוליפמן דוד   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל
גורדון (זילבר) בתיה   טוליפמן (דיקלמן) שבע   סמילנסקי משה
גורדון זאב   כהן מנחם   פורטר יצחק
גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   פינברג (כצלר) חנה
גורדון יהושע   כצלר (קצלר) יצחק איזיק   רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה
גורדון יעקב   כצלר (קצלר) פייביל שרגא   שפירא ישראל חיים
גורדון (יעקבזון) שרה   כצלר קצלר (מילר) מרגלית מרגולה   שפירא שרה