איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה (בן נעים) מזל פורטונה   הורביץ אריה ליב   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה
גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   זיגר ישראל   מרחוביץ ישראל ליב
גלזר זוסיה   חומה ברוך   נוימן יצחק
גלזר זליג   חנוכה דניאל   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
גלזר ישראל   טפר שלמה   רוזין זלמן לוי
דויט בתיה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה    
הובר שמואל יהודה   לוין גרשון