איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה (בן נעים) מזל פורטונה   הורביץ אריה ליב   לוין גרשון
גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   זיגר ישראל   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה
גלזר זוסיה   חומה ברוך   מרחוביץ ישראל ליב
גלזר ישראל   חנוכה דניאל   נוימן יצחק
דויט בתיה   טפר שלמה   עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל
הובר שמואל יהודה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   רוזין זלמן לוי