איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירגר גרשון   לובמן שצרה   קזושנר אברהם יחיאל
גינזבורג נח   לויטן (רבינוביץ) רבקה   קזושנר צפורה פייגה
דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   מדליה דוד ברנרד   קזושנר שמואל
הירשפלד צבי הירש   מדליה ינטה   קרישבסקי גרשון יצחק
טרכטנברג (סמילנסקי) שפרה   מדליה יששכר דב   רבינוביץ חיים
לובמן יהודה לייב גדליה   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה   רבינוביץ חנה