איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלקיים אהרון   ד'ארבלה (אמצ'יסלבסקי) יצחק   מרקוביץ יצחק
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   דרובין חנה ציפה   סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר
בלקינד מאיר   הורביץ (בנינסון) לאה   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
בלקינד (גלצטוך) שפרה   הירשפלד שמואל   רוזן שרגא פייבוש
ברקוביץ ישראל לייב   כהן שמואל