איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלקיים אהרון   ד'ארבלה (אמצ'יסלבסקי) יצחק   סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   דרובין חנה ציפה   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
בלקינד מאיר   הורביץ (בנינסון) לאה   רוזן שרגא פייבוש
בלקינד (גלצטוך) שפרה   כהן שמואל    
ברקוביץ ישראל לייב   מרקוביץ יצחק