איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   הלוי יוסף   קרישבסקי יעקב חיים
אמציסלבסקי יהודה לייב   ויסמן יוסף   רופמן צבי הירש
ברס יהושע   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   רזניק ישעיהו
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   חנקין (בלקינד) אולגה   שכטר (שעכטר) אהרון ליב
הימן ברוך   טרכטנברג יחיאל   שמוליצ'נסקי (ענטין) יוהנה חיה לאה
הימן יצחק   מרש (מרקוביץ) יעקב   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב
הימן משה יהושע הלוי   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף