איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   הימן משה יהושע הלוי   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף
אמציסלבסקי יהודה לייב   הלוי יוסף   קרישבסקי יעקב חיים
ברס יהושע   ויסמן יוסף   רופמן צבי הירש
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   רזניק ישעיהו
גלזר זליג   חנקין (בלקינד) אולגה   שכטר (שעכטר) אהרון ליב
הימן ברוך   טרכטנברג יחיאל   שמוליצ'נסקי (ענטין) יוהנה חיה לאה
הימן יצחק   מרש (מרקוביץ) יעקב   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב