איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי שמואל   יודלביץ יהודה   סגל זליג
אריה שמואל   יעבץ זאב   סימינובסקי משה
אריה שמחה   יצחקי מרים   פוחצ'בסקי מיכל זלמן
הורביץ גרשון   לוין אשר   פפירמייסטר ברוך
וכסלר ליפשה   מזרחי יעקב מוסא   קוצ'רסקי יעקב שמחה
וכסלר משה   ניימן (קוצ'רסקי) ברכה   קן ציפור (צנציפר) מנחם מנדל
חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   ניימן דוד   שפירא יעקב
יודלביץ דובה   סגל דוד