איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   דברה אבטליון   מושין קלמן אליהו
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   הרשקוביץ (לובמן) חוה   מרקוביץ אברהם אהרון
איכילוב יעקב   חנקין מנחם מנדל   מרקוביץ אליהו
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   לובמון (לובמן) אברהם   סלומון (לובמן) דינה
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   לובמן (יצחקי) גיטל   פנחסוביץ מרדכי
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע   לובמן מרדכי   פרשקובסקי אריה לייב
ברניצקי (ברלניצקי) חיים   לובמן חביב רבקה   צ'רנוב יצחק
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   לזרוב (לזרוף) אברהם   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
ברניצקי (ברלניצקי) נתן   מושין נחמן   שפיצברג טובה