איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבגוסטובסקי מאיר   דרובין יואל   חנקין תנחום
אבולעפיה (פרימן) רבקה   היסמן פייגה   טאדרוס (פינברג) סופיה
אברמוביץ אברהם אטקה   היסמן שרגא פיבל   טופורובסקי גיטל
אברמוביץ זאב   הלל הלל   טופורובסקי מיכל
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   הלל יצחק   יודילוביץ (פרימן) צפורה
אוסובצקי יהושע   הלל נפתלי אברהם   יודלביץ בתיה
אוסובצקי שמחה בונים   הלל (רוזנגרטן) פייגה צפורה   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה
איזנבנד לוי יצחק   הלל (פאליק) רחל לאה   יודלביץ ראובן
ארנהיים (שליט) חיה אנה   וינצויג (הלל) חיה בלומה   כהן משה אהרון
בודסקי (חנקין) יהודית   וינצויג שלמה ליאון   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד
בלקינד ישראל   זיגר אריה לייב   ליבונטין יהודה ליב הכהן
בלקינד (פרימן) פנינה   זיגר (גילקיס) שרה   ליבונטין הכהן (לבונטין) צבי
בלקינד שמשון   חיסין חיים   מאירוביץ (טופורובסקי) אלטה
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   חיסין (פרייזר) פאני   מאירוביץ מנשה
בן זאב (אברמוביץ) שמעון   חנקין חנה   מאירוביץ (אברמוביץ) מרים
בן יהודה (יונס) דבורה   חנקין טייבל טייבה   מאירוביץ (אברמוביץ) פאני פייגה רבקה
גולדברג (פרימן) שרה   חנקין יהודה לייב   נוישטדט חיים חייקל
גינזבורג (פרימן) שרה   חנקין יהושע   נוישטדט ישראל
גרברג בלומה   חנקין יעקב   פובימברובסקי (טופורובסקי) בילה
גרברג יצחק   חנקין (חלינסקי) שרה   פוסיצ'לסקי פאולינה