איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   פוחצ'בסקי עשהאל   שורץ אליעזר
גניס (געניס) פנחס יוסף   צלליכין זאב   שיף שמעון
ירובסקי דינה   קמפינסקי משה   שלמוביץ יעקב
סיקוף פעריל פנינה   שבח נחום   שמואלוב שמואל